Sú s vlastníctvom spojené nejaké ďalšie poplatky?

Zakúpením garáže vám ostáva jediný poplatok navyše a to sú poplatky za elektrické energie.